จุดเด่น และ จุดด้อยของแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต พาแนล

เช่นเดียวกับวัสดุอื่น ๆ ที่ถ้ามี “ข้อดี” แล้วก็ต้องมี “ข้อด้อย” ในตัวเอง วันนี้ ไลเกอร์ มีเดีย จะขอนำเสนอถึง “ข้อดี VS ข้อเสีย” ของตัวแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต พาเนล เพื่อให้ทุกท่านไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ “เลือกใช้ตกแต่งอาคารค่ะ”