สินค้าแผ่นอะคริลิคซึ่งผลิตจากวัสดุพลาสติกประเภทโพลิเมทิลเมทาไครเลต ( PMMA ) หรือที่เรียกว่า “วัสดุอะคริลิค”  ซึ่งเป็นแผ่นอคริลิค   ประเภทที่ไม่มีสีและมีคุณสมบัติมีความโปร่งใสอย่างยอดเยี่ยมและมีความสมดุลทางเคมีสูงรวมถึงสามารถต้านทานต่อสภาพอากาศรูปแบบต่างๆ  ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายรูปแบบและง่ายดายนอกจากนี้วัสดุแผ่นอะคริลิคนี้ยังมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งซึ่งถูกนิยมนำไปใช้สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ทันสมัยรูปแบบต่างๆมากมายโดยสินค้าแผ่นอะคริลิคซึ่งผลิตจากวัสดุพลาสติกประเภทโพลิเมทิลเมทาไครเลต หรือ PMMA นี้เป็นสินค้าที่ปราศจากสารพิษและยังสามารถนำไปใช้ผลิตสินค้าที่ใช้สำหรับบนโต๊ะอาหารได้อีกด้วย    

1.สามารถนำไปใช้สำหรับผลิตอุปกรณ์การโฆษณาได้อย่างมากมาย  :  ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ตู้ไฟ,  ป้ายโฆษณา, อุปกรณ์ชั้นวางสำหรับใช้แสดงสินค้า  ฯลฯ   

2.สามารถนำไปใช้สำหรับผลิตอุปกรณ์ให้แสงสว่างรูปแบบต่างๆ   : ยกตัวอย่างเช่น   โคมไฟสำหรับให้แสงสว่างในเวลากลางวัน, โคมไฟดาวน์ไลท์, รวมถึงอุปกรณ์โคมไฟประเภทอื่นๆได้อีกมากมาย   

3. ผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทอื่นๆ:  ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในห้องน้ำ,  ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานศิลปะรูปแบบต่างๆ บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง, อุปกรณ์สำหรับยึดติดตั้งหลากหลายรูปแบบ, อุปกรณ์สำหรับใช้ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นต้น    

4. สามารถนำไปใช้สำหรับการก่อสร้างหลากหลายรูปแบบ : ยกตัวอย่างเช่น หน้าต่างสำหรับใช้แสดง, กำแพงเก็บเสียง, อุปกรณ์ชั้นวางสำหรับแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

5.สามารถนำไปใช้สำหรับผลิต สินค้าเกี่ยวกับยานพาหนะ  :  ยกตัวอย่างเช่น   ประตู  หรือหน้าต่างรถยนต์  หรือรถไฟ เป็นต้น

6.สามารถนำไปใช้สำหรับผลิต อุปกรณ์ทางการแพทย์  :ยกตัวอย่างเช่น  ตู้อบเด็กทารก  ,  เครื่องมือทางการแพทย์  หลากหลายประเภท     ฯลฯ

7.สามารถนำไปใช้สำหรับผลิตสินค้า อุตสาหกรรม  ประเภทต่างๆได้อย่างมากมาย  :  ยกตัวอย่างเช่น  ใช้ในกระบวนการผลิตพื้นผิวของสินค้า  สำหรับเครื่องมือ ,เครื่องใช้ประเภทต่างๆ   &  ใช้สำหรับผลิตวัสดุภายนอก ของสินค้าประเภทต่างๆ สำหรับใช้เพื่อ   การป้องกัน   รูปแบบต่างๆ เป็นต้น 

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
การชำระเงิน และการจัดส่งสินค้า

6 ขั้นตอนง่ายกับการสั่งซื้อ ชำระเงิน จัดส่งสินค้า
บริษัท ไลเกอร์ มีเดีย จำกัด

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

ข้อกำหนดเงื่อนไขการบริการ การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
บริษัท ไลเกอร์ มีเดีย จำกัด
รายละเอียด
เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

ส่วนหนึ่งจากลูกค้าที่ไว้วางใจเรา