เป็นสติ๊กเกอร์โปร่งแสง กาวอะคริลิค เกรดคุณภาพ อายุงาน 5 ปี เนื้อฟิล์มบางเพียง 50 ไมครอน เหมาะกับการติดบนพื้นผิวที่มีความโค้งเว้า เป็นลอน ได้ดีเยี่ยม

Avery® 5500 QM Translucent Films

PRODUCT DATA SHEET

Avery® 5500 QM Translucent Films issued : 17/04/2002

Introduction

Avery® 5500 QM Translucent Films have been especially designed for sign cutting. Avery® 5500 QM

Translucent Films offer excellent conversion using computerised sign cutting, hand cutting or die cutting.

Description

Facefilm : 50 micron, translucent cast vinyl film
Adhesive : permanent, transparent acrylic based
Backing paper : one side coated white kraft paper, 140 g/m²

Features

  • Excellent colour uniformity in reflected and transmitted light.
  • Excellent adhesion to a wide variety of substrates.
  • Excellent colour fastness and durability.
  • Superior dimensional stability.

Recommendations for use

  • Graphics for internally illuminated signs and canopies, on both rigid and flexible substrates.
  • Window graphics and retail signage.

Avery® Colour Matching

A fast colour matching service is offered for projects where specific colour needs cannot be matched from
the standard colour range. The supply conditions are mentioned in the service policy.

PANTONE® Cross-references

A range of Pantone-approved colours is offered for faster colour choices and for the ease of use to the
designers and signmakers. A separate list with Pantone-approved cross-references shows the approved
colours and the link to the standard Avery name and code.

PANTONE® is the property of Pantone, Inc.

DOWNLOAD PRODUCT DATA SHEET

Posted in AVERY, BRAND, PRODUCT, STICKERTagged , ,

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
การชำระเงิน และการจัดส่งสินค้า

6 ขั้นตอนง่ายกับการสั่งซื้อ ชำระเงิน จัดส่งสินค้า
บริษัท ไลเกอร์ มีเดีย จำกัด

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

ข้อกำหนดเงื่อนไขการบริการ การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
บริษัท ไลเกอร์ มีเดีย จำกัด
รายละเอียด
เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

ส่วนหนึ่งจากลูกค้าที่ไว้วางใจเรา