QT010G-13HT (อายุงาน 1-2 ปี)

สติ๊กเกอร์ PVC ขาวเงา กาวใส หมึกน้ำมัน
ขนาด 1.27 / 1.37 x 50 m

QT010G-11 (อายุงาน 1-2 ปี)

สติ๊กเกอร์ PVC ขาวเงา กาวใส หมึกน้ำมัน
ขนาด 1.27 x 50 m

ผ้าไวนิลตาข่ายสีขาว สำหรับงานพิมพิอิงค์เจ็ท หมึกน้ำมัน หมึกยูวี อายุการใช้งาน 1 ปี ตัวไวนิลมีกระดาษรองหลังเพื่อกันไม่ให้หมึกซึม ไปบนเครื่องพิมพ์ เหมาะกับงานป้ายบิลบอร์ด งานกันฝุ่นอาคารก่อสร้าง พร้อมโฆษณาประชาสัมพันธ์อาคารในระหว่างการก่อสร้าง

Size : 3.20M / 5M x 50M
Weaving thread : 1000D x 1000D (12*18)

เป็นผ้าไวนิลแบนเนอร์สีขาว ทึบแสง เกรดเกาหลี เหมาะสำหรับงานพิมพ์อิงค์เจ็ท หมึกน้ำมัน หมึกยูวี ความหนาผ้า 0.40มิล อายุงาน 2 ปี มีกระบอกหุ้มด้านนอกเพื่อกันความเสียหาย

Size : 1.02 – 3.20M / 5M x 50M
Weaving thread : 500D x 500D (12*18)

เป็นผ้าไวนิลแบนเนอร์สีขาว สำหรับงานพิมพ์อิงค์เจ็ท หมึกน้ำมัน หมึกยูวี แบบทึบแสง ความหนาผ้า 0.39มิล อายุงาน 1 ปี มีกระบอกหุ้มด้านนอก

Size : 1.02 – 3.20M / 5M x 50M
Weaving thread : 1000D x 1000D (12*18)

เป็นผ้าไวนิลแบนเนอร์สีขาว สำหรับงานพิมพ์อิงค์เจ็ท หมึกน้ำมัน หมึกยูวี แบบทึบแสง ความหนาผ้า 0.39มิล อายุงาน 1 ปี มีกระบอกหุ้มด้านนอก

Size : 1.02 – 3.20M x 50M
Weaving thread : 500D x 500D (12*18)

เป็นผ้าไวนิลแบนเนอร์สีขาว สำหรับงานพิมพ์อิงค์เจ็ท หมึกน้ำมัน หมึกยูวี แบบโปร่งแสง ความหนาผ้า 0.42มิล อายุงาน 1 ปี มีกระบอกหุ้มด้านนอก

Size : 1.02 – 3.20M x 50M
Weaving thread : 300D x 500D (12*18)

เป็นผ้าไวนิลแบนเนอร์สีขาว สำหรับงานพิมพ์อิงค์เจ็ท หมึกน้ำมัน หมึกยูวี แบบทึบแสง ความหนาผ้า 0.40มิล อายุงาน 1 ปี มีกระบอกหุ้มด้านนอก

Size : 1.02 – 3.20M x 50M
Weaving thread : 300D x 500D (12*18)

เป็นผ้าไวนิลแบนเนอร์สีขาว สำหรับงานพิมพ์อิงค์เจ็ท หมึกน้ำมัน หมึกยูวี แบบทึบแสง ความหนาผ้า 0.38มิล อายุงาน 1 ปี มีกระบอกหุ้มด้านนอก

Size : 1.02 – 3.20M x 50M
Weaving thread : 300D x 500D (12*18)

เป็นผ้าไวนิลแบนเนอร์สีขาว สำหรับงานพิมพ์อิงค์เจ็ท หมึกน้ำมัน หมึกยูวี แบบทึบแสง ความหนาผ้า 0.35มิล อายุงาน 1 ปี มีกระบอกหุ้มด้านนอก

Size : 1.02 – 3.20M x 50M
Weaving thread : 300D x 500D (12*18)

เป็นผ้าไวนิลแบนเนอร์สีขาว สำหรับงานพิมพ์อิงค์เจ็ท หมึกน้ำมัน หมึกยูวี แบบทึบแสง ความหนาผ้า 0.32มิล อายุงาน 1 ปี ไม่มีกระบอกหุ้มด้านนอก

Size : 1.02 – 3.20M x 50M
Weaving thread : 300D x 500D (12*18)

เป็นผ้าไวนิลแบนเนอร์สีขาวหลังดำ สำหรับงานพิมพ์อิงค์เจ็ท หมึกน้ำมัน แบบทึบแสง ความหนาผ้า 0.30มิล อายุงาน 1 ปี ไม่มีกระบอกหุ้มด้านนอก

Size : 1.02 – 3.20M x 50M
Weaving thread : 300D x 500D (12*18)

QT030G-13 (อายุงาน 1 ปี)

สติ๊กเกอร์ PVC ขาวเงา กาวเทา หมึกน้ำมัน
ขนาด 1.27 / 1.37 x 50 m

Seethrough GTW 15 (Taiwan)

สติ๊กเกอร์รู สำหรับงานติดกระจก หนา 0.19 mm อายุงาน 12-18 เดือน กาวดำ ขนาด 1.27 / 1.37 x 50 m

เป็นผ้าไวนิลแบนเนอร์สีขาว สำหรับงานพิมพ์อิงค์เจ็ท หมึกน้ำมัน หมึก UV แบบทึบแสง ความหนาผ้า 0.30มิล อายุงาน 1 ปี ไม่มีกระบอกหุ้มด้านนอก

Size : 1.02 – 3.20M x 50M
Weaving thread : 300D x 500D (12*18)

Seethrough HTW 15 (Taiwan)

สติ๊กเกอร์แบบรู สำหรับงานติดกระจก หนา 0.14 mm อายุงาน 6-12 เดือน กาวดำ ขนาด 1.27 / 1.37 x 50 m