Mactac StreeRap Protect

Lamination Film For StreetRap

ฟิล์มเคลือบพื้นสำหรับงานภายนอก

สติ๊กเกอร์เคลือบแม็คแทคงานเคลือบภาพอิงค์เจ็ท เหมาะสำหรับงานเคลือบโฆษณาบนพื้นถนนทางเดิน กาวเหนียวพิเศษ ติดกับพื้นผิวถนนได้แนบสนิท

มีขนาดหน้ากว้าง 1.37M x 50M

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
การชำระเงิน และการจัดส่งสินค้า

6 ขั้นตอนง่ายกับการสั่งซื้อ ชำระเงิน จัดส่งสินค้า
บริษัท ไลเกอร์ มีเดีย จำกัด

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

ข้อกำหนดเงื่อนไขการบริการ การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
บริษัท ไลเกอร์ มีเดีย จำกัด
รายละเอียด
เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

ส่วนหนึ่งจากลูกค้าที่ไว้วางใจเรา