นําเสนอผลของการพัฒนาเมืองในมิติต่างๆ อย่างบูรณาการของเมือง Smart Cities ชั้นนําของทั้งไทยและต่างประเทศ

ขอขอบคุณ https://www.nstda.or.th/nac/2019/images/seminar/26_Smartcity_passakorn.pdf

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
การชำระเงิน และการจัดส่งสินค้า

6 ขั้นตอนง่ายกับการสั่งซื้อ ชำระเงิน จัดส่งสินค้า
บริษัท ไลเกอร์ มีเดีย จำกัด

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

ข้อกำหนดเงื่อนไขการบริการ การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
บริษัท ไลเกอร์ มีเดีย จำกัด
รายละเอียด
เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

ส่วนหนึ่งจากลูกค้าที่ไว้วางใจเรา