PG7092

ฟิล์มลามิเนตสำหรับงานเคลือบ โดยเป็น PET ใส ผิวเงา หนา 175 ไมครอน อายุงาน 3 ปี ขนาด – 1.37 m / 1.53 m / 1.62 m X 50 m

PF6300

PVC ฟิล์มเคลือบด้าน อายุงาน 6 เดือน เหมาะสำหรับงานโฆษณาบนพื้น Floor Graphic ขนาด – 1.37 m / 1.53 m / 1.62 m X 50 m

LF3899 (LF 8700 CG-UV)

PVC ใส ผิวมัน หนา 80 ไมครอน อายุงาน 2-3 ปี
ขนาด – 1.37 m / 1.53 m / 1.62 m X 50 m

LF3898 (LF 8700 CM-UV)

PVC ใส ผิวด้าน หนา 80 ไมครอน อายุงาน 2-3 ปี
ขนาด – 1.37 m / 1.53 m / 1.62 m X 50 m

PC899 (LF 8500 CG)

PVC ใส ผิวเงา หนา 70 ไมครอน อายุงาน 1 ปี
ขนาด – 1.37 m / 1.53 m / 1.62 m X 50 m

PC898 (LF 8500 CM)

PVC ใส ผิวด้าน หนา 70 ไมครอน อายุงาน 1 ปี
ขนาด – 1.37 m / 1.53 m / 1.62 m X 50 m

SMJ L-005

ฟิล์มเคลือบ ผิวด้านเม็ดทราย หนา 60 ไมครอน และ 120 ไมครอน ขนาด 36” / 50” / 60” x 50 m

SMJ L-002

ฟิล์มเคลือบ ผิวด้านมุกแบบเรียบ หนา 60 ไมครอน และ 120 ไมครอน ขนาด 36” / 50” / 60” x 50 m

SMJ L-001

ฟิล์มเคลือบผิวเงา หนา 60 ไมครอน และ 120 ไมครอน
ขนาด 36” / 50” / 60” x 50 m

LF3999 (LF 9700 CG-UV)

PVC ใส ผิวด้าน หนา 80 ไมครอน อายุงาน 5 ปี
ขนาด – 1.37 m / 1.53 m / 1.62 m X 50 m

LF3998 (LF 9700 CM-UV)

PVC ใส ผิวด้าน หนา 80 ไมครอน อายุงาน 5 ปี
ขนาด – 1.37 m / 1.53 m / 1.62 m X 50 m

LF3499

PVC เนื้อใสพิเศษ ผิวมันวาว หนา 40 ไมครอน อายุงาน 4 ปี เหมาะกับงานหุ้มรถ ขนาด – 1.37 m / 1.53 m / 1.62 m X 50 m